آشنایی با کارکنان اداری

آقای عقیل خادمی

خانم لیلا دل کرمی

مسئول امور شهریه

خانم راضیه سهرابی

آقای محمد نیکوئی

مسئول قشم

خانم شراره رنجبر گلشواری

مدیریت

خانم فاطمه عباس پور حاجی آبا...

معاون آموزشی پرورشی